نوێترین زۆرتر ببینە

فۆلکلۆر
13 بینراو · پێش ئێستا 9 کاتژمێر
فۆلکلۆر
4 بینراو · پێش ئێستا 9 کاتژمێر
hawkar
1 بینراو · پێش ئێستا 9 کاتژمێر
مەگەزین
3 بینراو · پێش ئێستا 9 کاتژمێر
مەگەزین
1 بینراو · پێش ئێستا 9 کاتژمێر
مەگەزین
2 بینراو · پێش ئێستا 10 کاتژمێر
ڕۆژێکی نوێ
8 بینراو · پێش ئێستا 12 کاتژمێر
ڕۆژێکی نوێ
5 بینراو · پێش ئێستا 12 کاتژمێر

دۆکیومێنتاری زۆرتر ببینە

دۆکیۆمێنتاری
140 بینراو · پێش ئێستا 2 مانگ
KurdBin
1807 بینراو · پێش ئێستا 1 ساڵ
KurdBin
4322 بینراو · پێش ئێستا 1 ساڵ
KurdBin
3687 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
KurdBin
2972 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
KurdBin
7622 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ

hawkar
544 بینراو · پێش ئێستا 2 مانگ
KurdBin
3282 بینراو · پێش ئێستا 3 مانگ
KurdBin
3245 بینراو · پێش ئێستا 3 مانگ
KurdBin
4375 بینراو · پێش ئێستا 3 مانگ
KurdBin
1930 بینراو · پێش ئێستا 3 مانگ
KurdBin
4291 بینراو · پێش ئێستا 3 مانگ

کۆنسێرت زۆرتر ببینە

KurdBin
3912 بینراو · پێش ئێستا 1 ساڵ
KurdBin
3548 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
KurdBin
4047 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
KurdBin
3233 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
KurdBin
4783 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
KurdBin
3226 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ