نوێترین زۆرتر ببینە

فۆلکلۆر
38 بینراو · پێش ئێستا 20 کاتژمێر
مەگەزین
43 بینراو · پێش ئێستا 2 رۆژ
دکتۆر رۆمانتیک
454 بینراو · پێش ئێستا 2 رۆژ

دۆکیومێنتاری زۆرتر ببینە

دۆکیۆمێنتاری
66 بینراو · پێش ئێستا 21 رۆژ
KurdBin
1795 بینراو · پێش ئێستا 12 مانگ
KurdBin
4306 بینراو · پێش ئێستا 1 ساڵ
KurdBin
3679 بینراو · پێش ئێستا 1 ساڵ
KurdBin
2948 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
KurdBin
7611 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ

hawkar
527 بینراو · پێش ئێستا 29 رۆژ
KurdBin
3273 بینراو · پێش ئێستا 2 مانگ
KurdBin
3237 بینراو · پێش ئێستا 2 مانگ
KurdBin
4369 بینراو · پێش ئێستا 2 مانگ
KurdBin
1925 بینراو · پێش ئێستا 2 مانگ
KurdBin
4289 بینراو · پێش ئێستا 2 مانگ

کۆنسێرت زۆرتر ببینە

KurdBin
3870 بینراو · پێش ئێستا 1 ساڵ
KurdBin
3543 بینراو · پێش ئێستا 1 ساڵ
KurdBin
4037 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
KurdBin
3228 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
KurdBin
4774 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
KurdBin
3221 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ