دکتۆر رۆمانتیک - 6
00:00
دکتۆر رۆمانتیک
150 بینراو · پێش ئێستا 5 کاتژمێر
دکتۆر رۆمانتیک -5
00:00
دکتۆر رۆمانتیک
321 بینراو · پێش ئێستا 1 رۆژ
دکتۆر رۆمانتیک - 4
00:00
دکتۆر رۆمانتیک
422 بینراو · پێش ئێستا 2 رۆژ
دکتۆر ڕۆمانتیک - ٣
00:00
دکتۆر رۆمانتیک
584 بینراو · پێش ئێستا 4 رۆژ
دکتۆر رۆمانتیک - 2
40:35
دکتۆر رۆمانتیک
621 بینراو · پێش ئێستا 5 رۆژ
دکتۆر رۆمانتیک - 1
00:00
دکتۆر رۆمانتیک
767 بینراو · پێش ئێستا 6 رۆژ
زیاترم پیشان بدە