دراما

ئاوازی ژیان هەڵقەی 181
43:00
KurdBin
7,028 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
دۆنگ یی هەڵقەی 62
42:35
KurdBin
46,180 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
ئاوازی ژیان هەڵقەی 4
43:07
KurdBin
26,604 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
دواین سەرباز هەڵقەی 45
42:08
KurdBin
3,395 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
دکتۆر هۆرجۆن هەڵقەی 39
45:00
KurdBin
35,858 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
چپەی ڕابردوو هەڵقەی 18
38:00
KurdBin
1,473 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
گەردەلوول بەشی دوو هەڵقەی 3
42:10
KurdBin
3,400 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
دواین سەرباز هەڵقەی 13
44:00
KurdBin
4,769 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
خەمی چۆلەکەکان هەڵقەی 8
26:00
KurdBin
3,915 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
جام یونگ هەڵقەی 48
56:13
KurdBin
4,053 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
سەردەمی شکۆمەندی هەڵقەی 44
41:04
KurdBin
2,941 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
جام یونگ هەڵقەی 9
49:25
KurdBin
3,637 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
دکتۆر هۆرجۆن هەڵقەی 57
43:00
KurdBin
46,095 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
دۆنگ یی هەڵقەی 17
43:00
KurdBin
34,209 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
ئاوازی ژیان هەڵقەی 48
43:26
KurdBin
7,836 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
گەردەلوول بەشی دوو هەڵقەی 17
42:18
KurdBin
2,813 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
گەردەلوول بەشی یەک هەڵقەی 12
42:45
KurdBin
3,389 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
راوچی کۆیلەکان هەڵقەی 11
50:15
KurdBin
12,039 بینراو · پێش ئێستا 1 ساڵ
دواین سەرباز هەڵقەی 33
42:09
KurdBin
3,993 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ
ئاوازی ژیان هەڵقەی 153
39:10
KurdBin
8,755 بینراو · پێش ئێستا 2 ساڵ

Showing 1 out of 58